ΙΝΕΠΙΔ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Mobirise

Ποιοι είμαστε

Ο κυριότερος στόχος του Ινστιτούτου συνίσταται στη συγκρότηση μιας δυναμικής οργανωτικής δομής, που θα είναι ανοιχτή στους επιστήμονες που έχουν ενασχόληση με την ιδιωτικότητα και το Δίκαιο που τη διέπει.

Στόχος η συγκρότηση μιας δυναμικής οργανωτικής δομής, που θα είναι ανοιχτή στους επιστήμονες της ιδιωτικότητας (νομικούς και τεχνικούς) της Βόρειας Ελλάδας με σκοπούς: Υποστήριξη – Διαρκής Εξειδίκευση – Αλληλοβοήθεια – Επιστημονική Επάρκεια.

Σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή είναι η συστηματική ενασχόληση των ιδρυτών του με τον Κανονισμό, μέσω συμμορφώσεων σημαντικών εταιριών, σχολικών μονάδων, αλλά και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας.

Ιδρυτικά Μέλη του ΙΝ.ΕΠ.ΙΔ είναι οι: Λεωνίδας Α. Σεϊτανίδης (Πρόεδρος), Μελίνα Π. Σκόνδρα (Α’ Αντιπρόεδρος), Όλγα Ν. Τσιπτσέ (Β’ Αντιπρόεδρος), Σοφία Ν. Τσιπτσέ (Α’ Ειδικός Γραμματέας) και Στέλιος Α. Μαυρίδης (Β’ Ειδικός Γραμματέας), άπαντες δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Μέλη του Ινστιτούτου δύνανται να γίνουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν αποδεδειγμένα επαγγελματική εμπειρία και εμπειρογνωσία σχετική με την ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια
Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες
Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ συναδέλφων
Εκπροσώπηση υποκειμένων των δεδομένων
Διαβούλευση με την ΑΠΔΠΧ
Ανάδειξη ευκαιριών καριέρας 

Τακτικά μέλη
Φυσικά πρόσωπα:
100 ευρώ

Έκτακτα μέλη
Φυσικά πρόσωπα:
60 ευρώ

Νομικά πρόσωπα:
Εταιρίες. σωματεία, ΜΚΟ
350 ευρώ (έως 5 άτομα)

Δημόσιοι φορείς/επιμελητήρια/όμιλοι:
800 ευρώ (έως 10 άτομα)

Επίτιμα μέλη
Άνευ συνδρομής

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum, id qui excepturi quidem cumque ipsum mollitia. Repellendus ab, aliquid molestias minus dolores reiciendis porro voluptatibus dolore, qui quod repellat ea?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum id provident ea quae explicabo aperiam praesentium distinctio veritatis natus maiores dicta numquam error nemo, corrupti dolore molestias quia esse adipisci!

Τακτικά μέλη

  • Φυσικά πρόσωπα
€  60  / έτος

Έκτακτα μέλη

  • Φυσικά πρόσωπα
€  30  / έτος

Νομικά πρόσωπα

  • Νομικά πρόσωπα
€  40  / έτος

Όμιλοι εταιριών, Επιμελητήρια, Δημόσιοι φορείς

  • Εταιρίες. σωματεία, ΜΚΟ. Έως 3 άτομα
€  150  / έτος

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διεύθυνση

Εγνατίας 83, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 546 35

Επικοινωνία
Email: info@inepid.gr